Start bouw De Halve Maen
02-10-‘13

Start bouw De Halve Maen

Het is alweer enige tijd geleden (medio 2012) dat het gebouw de Zeven Provinciën is opgeleverd. Als gevolg van de aanhoudende crisis, terugloop van de woningverkopen en het lastiger financieren van projecten is de realisatie van nieuwe gebouwen in Overhoeks sindsdien op een laag pitje komen te staan. De betrokken partijen hebben niet stilgezeten. Deze periode is gebruikt om de planvorming voor de toekomstige ontwikkelingen nader te beoordelen en zo nodig bij te stellen. Dit heeft ertoe geleid dat Ymere de ontwikkeling en realisatie van de gebouwen De Halve Maen en Staetendam gaat verzorgen. In dit artikel leest u meer over de planning van de bouw van De Halve Maen, stellen de betrokken partijen zich voor en wordt een aantal praktische zaken onder uw aandacht gebracht die voor u als naaste buren van de bouwplaats van belang zijn.

Ymere wil de afronding van de eerste fase van Overhoeks zo snel mogelijk realiseren. Dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van het gebied, maar zal voor u als bewoner ook een einde maken aan de onzekerheid over wat er nu precies gaat gebeuren.

Ymere heeft het gebouw De Halve Maen verkocht aan Bouwinvest. Bouwinvest gaat de woningen verhuren. Het gaat hier om vrijesectorwoningen. De bouw van De Halve Maen start rond 1 oktober en wordt verzorgd door Dura Vermeer. Verderop in dit artikel leest u meer over deze partijen. De ontwikkeling van Overhoeks wordt met de bouw van De Halve Maen weer een stap verder gebracht. Op dit moment is nog niet bekend wanneer er wordt gestart met de bouw van het gebouw Staetendam. 

Dura Vermeer

Aannemer Dura Vermeer is onder andere actief in de bouw en realiseert het project in opdracht van Ymere. Dura Vermeer benut en bouwt haar 155 jaar aan kennis en ervaring voortdurend uit, om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. Dura Vermeer is zich bewust van haar maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend.

Planning

Begin oktober dit jaar start Dura Vermeer met de bouwwerkzaamheden. Zij beginnen met een aantal voorbereidende werkzaamheden zoals hak- en boorwerkzaamheden. Eind oktober wordt gestart met de ruwbouw (betonwerk) en dat zal naar verwachting tot medio maart 2014 duren. Vanaf medio december 2013 wordt gestart met de uitvoering van gevelwerkzaamheden zoals kozijnen en metselwerk. Dura Vermeer zal er alles aan doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Bouwinvest

Vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest wordt eigenaar van de 86 huurappartementen met bijbehorende parkeerplaatsen. Bouwinvest is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers. Bouwinvest investeert in kwalitatieve woon- en leefomgevingen, ondermeer in Amsterdam waarbij de wensen en behoeften van woonconsumenten leidend zijn.

Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl. Geïnteresseerden in de appartementen van De Halve Maen kunnen hun interesse kenbaar maken door te mailen naar: halvemaen@bouwinvest.nl

Foto van de week

Verbouwing Toren A'DAM

 

pin
Hou me op de hoogte

youtube
linked-in
facebook
 
Delen