Toren Overhoeks

Geschiedenis van de Toren Overhoeks

In de loop van 1965 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de bouw van Overhoeks, het nieuwe gebouw voor de algemene diensten en de directie van Shell. Architect Arthur Staal, die het gebouw ontwierp, moest het door de beperkte afmetingen van het terrein wel in de hoogte zoeken. Tegelijkertijd greep hij de kans om de strakke horizontale lijnen van de bestaande bebouwing te doorbreken en aan het gebouwencomplex een nieuw gezicht te geven. Wat de plaatsing betreft week hij ook af van het bestaande patroon van onderling loodrechte lijnen. Hij zette het gebouw zo, dat de hoeken respectievelijk wezen naar de middeningang van de blauwe vleugel van het Groot Laboratorium, naar het IJ, naar het kanaal en ruwweg naar het toen nog bestaande Ketelhuis. Op grond van deze ligging kreeg het gebouw de naam ‘Overhoeks’, een mooi woord voor ‘diagonaalsgewijs’.

Eerste paal

Op 18 maart 1966 werd de eerste van de 400 palen voor de fundering van Overhoeks geslagen. Op het Shellterrein was het slaan van een dergelijke lange paal, namelijk 17.25 meter, een bijzondere gebeurtenis. Alle gebouwen zijn namelijk gefundeerd op de eerste zandlaag. Voor Overhoeks was dat, gezien de grote hoogte van het bouwwerk, niet mogelijk. De palen moesten veel dieper, tot op de tweede zandlaag, geslagen worden.

Tegenslag bij fundering

Het funderingswerk voor Overhoeks verliep overigens niet zonder problemen. Dat er een heistelling omviel was erg vervelend, maar wel spectaculair voor de kijkgrage Shell-medewerkers. Dat er enkele paalkoppen bezweken voordat de palen de vereiste diepte hadden bereikt kan de beste overkomen, maar het storten van de funderingsvloer werd een regelrechte ramp.  Met voortvarendheid werd aan het storten van deze 1.80 meter dikke vloer begonnen. Maar begin november werden de werkzaamheden aan Overhoeks onverwacht gestopt. Proeven hadden aangetoond, dat de kwaliteit van het beton onder de gestelde eisen bleef en dat het bovendien bijzonder waterdoorlatend was. Het werk bleef noodgedwongen stil liggen tot juli 1967. Toen liet Shell de funderingsvloer uitbreken omdat door de aannemer niet was aangetoond dat de vloer deugdelijk was of kwalitatief verbeterd kon worden. Het moeizame sloopwerk duurde twee maanden en vereiste zelfs de toepassing van springstof. Het storten van de nieuwe vloer werd in november 1967 voltooid. Er was een jaar vertraging opgelopen. Op dinsdag 11 november 1969 werd het hoogste punt van Overhoeks, 79,83 meter + NAP , bereikt. 

Foto van de week

Verbouwing Toren A'DAM

 

pin
Hou me op de hoogte

youtube
linked-in
facebook
 
Delen